ONZE VISIE
OPTIMALE ONTWIKKELING VAN UW KIND

Onze visie
Kinderdagverblijf De Grote Smurf gaat uit van de transactionele visie op ontwikkeling. Dat betekent dat hoe een kind ontwikkelt voor ons geen vaststaand gegeven is. De ontwikkeling wordt bepaald door aangeboren eigenschappen enerzijds en omgeving anderzijds. Kind en omgeving beïnvloeden en veranderen elkaar bovendien.

Wat betekent onze visie in de praktijk?
Binnen Kinderdagverblijf De Grote Smurf is er veel aandacht voor de inrichting van de fysieke omgeving. Daarbij letten we op veiligheid en het gebruik van uitdagende en stimulerende materialen. Die dragen bij aan een optimale ontwikkeling van jullie kind. Behalve de ruimte, maken ook de pedagogisch medewerkers het kinderdagverblijf en dus de omgeving van jullie kind. De gediplomeerde pedagogisch medewerkers vinden elk kind uniek. Zij houden dus rekening met de verschillen tussen kinderen. Dat doen ze in de begeleiding en in het aanbieden van materialen en activiteiten.

Wij vinden het erg belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons op het kinderdagverblijf en willen geborgenheid bieden. Immers, als er een sfeer van veiligheid en vertrouwen bestaat kan en durft een kind zich te ontwikkelen. Dat is de reden dat elk kind bij binnenkomst een mentor toegewezen krijgt. Elke pedagogisch medewerker biedt haar mentorkinderen extra aandacht, veiligheid en warmte. Hierdoor wordt (vooral in de beginperiode van het kind op het kinderdagverblijf) vertrouwen gecreëerd.

Snelle Tips

Ervaringen

Björn en Daphne
Na het bezoeken van diverse kinderdagverblijven stak De Grote Smurf er voor ons met kop en schouders bovenuit.
lees verder 

Enne en Rosemarie
Op de Grote Smurf wordt een goede basis gelegd voor de rest van hun leven!
lees verder