ONS KINDERDAGVERBLIJF
EEN RUIME EN VEILIGE OMGEVING

Wat verstaat De Grote Smurf onder persoonlijke aandacht? Wat doen we om de kwaliteit te waarborgen? Wat wordt er van jullie als ouders verwacht en hoe is de groepsleiding? Dat lees je hier.

Twee verticale groepen 
Kinderdagverblijf De Grote Smurf in Groningen verzorgt de opvang van kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf beschikt over twee verticale groepen. Een verticale groep is een groep met kinderen van uiteenlopende leeftijden, begeleid door minimaal 1 gekwalificeerde pedagogisch medewerker.

Voordelen van verticale groepen:
• Jonge kinderen leren van oudere kinderen en oudere kinderen leren de jongere kinderen te helpen;
• Broertjes en zusjes zitten in dezelfde groep;
• Kinderen leren rekening te houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden;
• Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan activiteiten deelnemen. Een dreumes die al toe is aan een peuterspelletje kan bijvoorbeeld met de peuters meedoen en andersom: een dreumes die wat minder goed meekomt kan spelen met de babymaterialen;
• De kinderen hebben voor een lange periode dezelfde pedagogisch medewerker. Een vertrouwd gezicht;
• Onze pedagogisch medewerkers leren de kinderen bovendien goed kennen en kunnen inspelen op de individuele behoefte.

Een park tegenover het kinderdagverblijf 
Kinderdagverblijf De Grote Smurf is gevestigd aan de Oosterhamriklaan (Korrewegwijk) in Groningen. Een groene wijk, waardoor het voor de pedagogisch medewerkers makkelijk is om met de kinderen naar buiten te gaan. Op onze eigen buitenspeelruimte of in het tegenovergelegen park. Bovendien is de Oosterhamriklaan goed bereikbaar vanaf de ringweg rondom Groningen. Er is voldoende (onbetaalde) parkeergelegenheid voor de deur van het kinderdagverblijf.

Kwaliteit waarborgen 
Kinderdagverblijf De Grote Smurf is een geregistreerd kinderdagverblijf. Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang. Om de kwaliteit te waarborgen houden wij ons aan het convenant Kwaliteit dat landelijk is vastgesteld. Daarnaast hanteren we de regels van de GGD en besteden we veel aandacht aan de (brand)veiligheid en hygiëne binnen het kinderdagverblijf.

Goed contact met ouders 
Kinderdagverblijf De Grote Smurf werkt met een vast, gemotiveerd en gediplomeerd team pedagogisch medewerkers. Alle ouders kennen de groepsleiding en alle pedagogisch medewerkers kennen de kinderen en de ouders. De Grote Smurf vindt de persoonlijke aandacht voor jullie als ouders belangrijk. Onder het genot van een kopje koffie of thee krijgen jullie bij het brengen en halen altijd een persoonlijke overdracht van de pedagogisch medewerker van de groep. Ook wordt er tweemaandelijks een ouderbrief uitgegeven. Hierin worden belangrijke zaken vermeld over ons kinderdagverblijf.

Snelle Tips

Ervaringen

Björn en Daphne
Na het bezoeken van diverse kinderdagverblijven stak De Grote Smurf er voor ons met kop en schouders bovenuit.
lees verder 

Enne en Rosemarie
Op de Grote Smurf wordt een goede basis gelegd voor de rest van hun leven!
lees verder