TOEZICHT EN ADVIES
TRANSPARANT EN VERANTWOORD 

Kinderdagverblijf De Grote Smurf wil graag transparant en verantwoord bezig zijn. Wij willen daarom voldoen aan alle wet- en regelgeving en hebben deze geborgd in onze organisatie. Daarom is er een oudercommissie, komt de GGD langs om toezicht te houden en hebben we een protocol van signalering van kindermishandeling. Hieronder wordt alles toegelicht. Ben je benieuwd naar het regelement van de oudercommissie of het inspectierapport? Bekijk dan het reglement of het inspectierapport van de GGD.

Oudercommissie
De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders van de kinderen die naar Kinderdagverblijf De Grote Smurf gaan.
De oudercommissie heeft adviesbevoegdheid ten aanzien van allerlei zaken die de directe opvang van de kinderen betreffen. Te denken valt aan:

• Het kwaliteitsbeleid;
• Het Pedagogisch beleidsplan;
• Voedingsaangelegenheden;
• Het beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
• Omgang met risico’s van veiligheid en gezondheid;
• De klachtenregeling;
• Prijswijzigingen.

Daarnaast kan zij ook ongevraagd advies uitbrengen.

 Reglement oudercommissie


Vier keer per jaar vergadering
De leden van de oudercommissie komen tenminste vier keer per jaar bijeen. De notulen van deze vergaderingen worden doorgestuurd naar alle ouders.Vier ouders in de oudercommissie
Uit beide groepen zitten er twee ouders in de oudercommissie.
De leden van de oudercommissie zijn bereikbaar via onderstaande e-mailadressen:

Naam en e-mail:                            
Sandra Wagenmakers, hoekstrasandra@hotmail.com

Harriëtte Bloemendal, harriettebloemendal@hotmail.com
Heike Kloppenborg, heike.eekhoff@gmail.com

Signalering kindermishandeling
Kinderdagverblijf De Grote Smurf hanteert het protocol kindermishandeling met het stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling


Vierogenprincipe
Vanaf 1 juli 2013 zijn kinderdagverblijven verplicht gesteld om het vierogenprincipe toe te passen. Op 9 april 2013 heeft de oudercommissie positief geadviseerd op het voorgestelde uitvoeringsbeleid. Dit uitvoeringsbeleid is vervolgens ter informatie naar alle ouders verzonden. Hieronder treft u het uitvoeringsbeleid aan:


 Uitvoeringsbeleid vierogenprincipe
 

Toezicht vanuit de Gemeente
De GGD houdt namens de gemeente toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in de Gemeente Groningen. Ze doet dit door onaangekondigd inspecties uit te voeren.

Hieronder vindt u het meest recente inspectierapport van de GGD.


Inspectierapport 11-11-16.pdfSnelle Tips

Ervaringen

Björn en Daphne
Na het bezoeken van diverse kinderdagverblijven stak De Grote Smurf er voor ons met kop en schouders bovenuit.
lees verder 

Enne en Rosemarie
Op de Grote Smurf wordt een goede basis gelegd voor de rest van hun leven!
lees verder