KLACHTENREGELINGEN
ONAFHANKELIJK EN ZORGVULDIG

Kinderdagverblijf De Grote Smurf beschikt over een interne en externe klachtenregeling. Ouders kunnen van deze regelingen gebruik maken bij ieder ongenoegen of probleem dat een ouder of kind heeft ten aanzien van de dienstverlening van de organisatie.


Certificaat van de geschillencommissie 2016

Zit een ouder ergens mee, dan kan dit in eerste instantie met de betrokken medewerker(s) besproken worden. Misschien gaat het om een misverstand of kan het probleem snel worden verholpen.

Komen de ouder en de medewerker(s) er samen niet uit, dan kan een ouder contact opnemen met de eigenaar, mevrouw M.B. Bos. De eigenaar zal proberen de klacht naar tevredenheid op te lossen. De klacht kan mondeling worden ingediend, maar ook schriftelijk. Hiervoor is een formulier beschikbaar die je hier kan downloaden.

Klachtenformulier


Voor de externe klachtenregeling geldt dat indien een ouder en Kinderdagverblijf De Grote Smurf het binnen 6 weken niet eens worden over de afhandeling van de klacht een geschil ingediend kan worden bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Indien van een ouder in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij de klacht eerst indiend bij Kinderdagverblijf de Grote Smurf kan de klacht ineens worden ingediend.

Geschillencommissie Kinderopvang
Kinderdagverblijf De Grote Smurf is per 1 januari 2016 aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Indien een klacht van een ouder of de oudercommissie na 6 weken niet tot een oplossing heeft geleid kan de ouder of de oudercommissie deze klacht tot 12 maanden na de datum waarop de klacht bij Kinderdagverblijf De Grote Smurf is ingediend schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Het reglement van de geschillencommissie kunt u via www.degeschillencommissie.nl  raadplegen of opvragen. Ook via www.klachtenloket-kinderopvang.nl kunt u hierover informatie vinden.

Snelle Tips

Ervaringen

Björn en Daphne
Na het bezoeken van diverse kinderdagverblijven stak De Grote Smurf er voor ons met kop en schouders bovenuit.
lees verder 

Enne en Rosemarie
Op de Grote Smurf wordt een goede basis gelegd voor de rest van hun leven!
lees verder