BELEID
ONTWIKKELING, RESPECT EN GEBORGENHEID

Het kinderdagverblijf speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van u en uw kind. Het team van Kinderdagverblijf De Grote Smurf doet er alles aan om de omgeving voor uw kind zo stimulerend en uitdagend mogelijk te maken. Welke uitgangspunten wij hierbij hanteren leest u hieronder.

Elk kind is uniek
Wij gaan er vanuit dat elk kind zich in zijn of haar eigen tempo ontwikkelt op lichamelijk, verstandelijk en gevoelsmatig gebied. Daarbij proberen wij de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten. Dit doen wij bijvoorbeeld door te stimuleren dat kinderen zelf hun jas aantrekken, zelf uit een beker drinken en, wanneer de kinderen zindelijk zijn, zelfstandig naar het toilet gaan. Verder worden initiatieven van kinderen niet uit handen genomen en krijgen de kinderen een ruime keuzevrijheid in activiteiten.

Leren functioneren binnen een groep
We willen de kinderen vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om te functioneren in een groep. Door kinderen in een groep samen te brengen, wordt de sociale ontwikkeling gestimuleerd. In groepsverband ervaren kinderen dat ze rekening met elkaar moeten houden, op elkaar moeten wachten, dingen moeten delen en merken ze dat het gezellig is om samen dingen te doen. Bij de vele gezamenlijke activiteiten die wij met de kinderen doen, wordt het samen beleven en uiten van emoties gestimuleerd. Door het hanteren van verticale groepen (kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar bij elkaar in één groep), worden oudere kinderen gestimuleerd om de jongere kinderen te helpen waardoor de jongere kinderen veel leren van de oudere kinderen en de kinderen rekening leren te houden met elkaar.

Respect en gelijkwaardigheid zijn belangrijke waarden

Respect hebben voor elkaar en opvoeden met respect zijn aspecten die wij erg belangrijk vinden. We leren kinderen elkaar te accepteren zoals ze zijn en benadrukken dat ieder mens gelijkwaardig is aan een ander. Dit doen we onder andere door op ooghoogte met de kinderen te praten.
 Het kinderdagverblijf als tweede thuis
Wij vinden het erg belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons op het kinderdagverblijf en willen geborgenheid bieden. Immers, als er een sfeer van veiligheid en vertrouwen bestaat kan en durft een kind zich te ontwikkelen. Dat is de reden dat elk kind bij binnenkomst een mentor toegewezen krijgt. Elke pedagogisch medewerker biedt haar mentorkinderen extra aandacht, veiligheid en warmte. Hierdoor wordt (vooral in de beginperiode van het kind op het kinderdagverblijf) vertrouwen gecreëerd.

Extra vertrouwen geven we ook door instructie op maat te bieden en de kinderen positief te benaderen. Bij het benaderen van de kinderen kijken we goed naar de behoeftes van het kind. Als een kind bijvoorbeeld behoefte heeft aan extra aandacht omdat het verdrietig is, nemen wij de tijd om zaken op te lossen en vervelende gevoelens weg te nemen. Dit alles doen wij binnen een dagindeling die structuur biedt, waardoor de kinderen zich veilig voelen.

Snelle Tips

Ervaringen

Björn en Daphne
Na het bezoeken van diverse kinderdagverblijven stak De Grote Smurf er voor ons met kop en schouders bovenuit.
lees verder 

Enne en Rosemarie
Op de Grote Smurf wordt een goede basis gelegd voor de rest van hun leven!
lees verder